پیج اینستاگرام طبایع

درور منی

دُرور منی یعنی احتلام (انزال و خروج منی در خواب)، سستی کمر، سرعت انزال، خروج منی بلااراده.