فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

شجه

شَجَّه [اصطلاح طب سنتی] یعنی جراحت سر، سرشکستگی، جراحت مخصوص سر که گاه برای اعضاء دیگر بدن نیز استعاره شود.