پیج اینستاگرام طبایع

شجه

شَجَّه [اصطلاح طب سنتی] یعنی جراحت سر، سرشکستگی، جراحت مخصوص سر که گاه برای اعضاء دیگر بدن نیز استعاره شود.