پیج اینستاگرام طبایع

پاشویه

مقصود از پاشویه در اصطلاح طب سنتی، شستشو پای بیمار با آب گرم (رو به ولرم) خالص و یا محلولی از نمک، خردل یا داروهای دیگر جهت تسکین و بهبود بیماری است.

البته پاشویه با آب سرد، غلط است و متاسفانه اکثر والدین هنگامی که کودک تب دارد، اقدام به شستن پاها و سایر نقاط بدن کودک با آب سرد می نمایند. در صورتی که این کار باعث عروق محیطی دچار انقباض شده و کودک دچار لرز شود. لذا هنگام تب باید با آبی که حرارت آن دو درجه کمتر از دمای بدن بچه است، قسمت زیر بغل و کشاله های ران که وریدهای سطحی ضخیم دارند، به وسیله دستمال مرطوب خیس کنیم.