فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

مجفف

مُجَفِّف؛ یعنی خشکاننده، آن چه رطوبات را تقلیل، یا نابود کند مانند سندروس.

در اصطلاح طب، دوایی که رطوبات را از بین می‌برد (از کتاب دوم قانون ص ۱۵۰). دارویی که بر اثر محلل (تحلیل برنده) بودنش رطوبات زیان آور بدن را زایل سازد (از کشاف اصطلاحات الفنون).