پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ظفر

ظُفُر به معنی ناخن و جمع آن اظفار می باشد.