پیج اینستاگرام طبایع

تمطی

کش و قوس رفتن و کشیدن دست‌ها برای رفع خستگی، خواب و مانند آن را تمطی گویند. حالتی که انسان مضطر می‌گردد و دست ها، و تن خود را می‌کشد و دلیل آن رسیدن بخارهای غیرهضم و بخار فضولات به عضلات بدن است.