مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

سپرز

سِپرز یا سُپُرز یعنی طَحال: عضوی است نرم و غده آور که در جانب چپ بالای شکم در پشت معده قرار دارد، همیشه پرخون است و به حالت طبیعی گُلگون است، از بین برنده گلبول های قرمز از کار افتاده است و در خونسازی نیز نقش عمده ای دارد، در ضمن دارای بافت های لمفاوی است و نقش عمده ای در ایمنی بدن دارد (ایمنی شناسی بنیادی، چ ۶، حسن تاج بخش ۴۸).

سپرزِ سخت شده، سپرز صُلب: نوعی آماس و بیماری طحال که احتمالاً شبیه به تَشَمُع کبدی (سیروز کبدی) است. (اغراض ۳۲۶، ۳۲۹)