فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

حس لمس

حس لمس به معنای حس لامسه، حس بساوائی، لمس کردن