پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

البخر (البخر الفم)

به بدبویی دهان و دندان و نیز به رطوبت معده اطلاق می‌شود.