پیج اینستاگرام طبایع

جهر

جَهر علتی است که باعث می‌شود چشم فرد مبتلا در روز نمی بیند و در شب قادر به دیدن است و علت آن ضعف یا نقصان نور بینایی است که در نور آفتاب، در چشم منتشر و متلاشی گردیده و به دیده نمی رسد.