مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

زهر

زَهر یعنی ۱) شکوفه درخت و گیاه، جمع ازهار، زهور ۲) سم و هر ماده که قابل بروز فساد و اختلالات زیاد در بدن حیوان و انسان باشد و نیز موجب مرگ آن گردد.