پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

انزلاق

اِنزِلاق به معنی لغزیدن، لغزیده شدن و یا سُر خوردن است.

انزلاق جنین: بچه افکندن، سقط جنین.