مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

شکنج

شِکَنج در لغت به معنی شکن، شکنجه، تاب، پیچ و خم، چروک و در اصطلاح طب به معنی ۱) چین و چروک و ترنجیدگی که بر پوست بیافتد ۲) پیچ وتاب زلف  ۳) شکنج های مغزی، تلافیف (پیچیدگی) دماغی