پیج اینستاگرام طبایع

رودومالی

در اصطلاح طب سنتی، شراب به دست آمده از عصاره گل سرخ با عسل، را رودومالی گویند.