فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

رودومالی

در اصطلاح طب سنتی، شراب به دست آمده از عصاره گل سرخ با عسل، را رودومالی گویند.