پیج اینستاگرام طبایع

بیضَه

بیضَه به معنی سردرد شدید، مزمن و دائمی است که تمام سر را فرا می‌گیرد و کامل درمان نمی شود.

بیماری که مبتلا به این نوع سردرد است از آواز، از روشنایی آفتاب یا لامپ ها، از سخن گفتن با مردم سخت گریزان است تنهایی را دوست دارد و طالب آسایش و بر پشت خوابیدن و تاریکی است و هر ساعت  احساس می‌کند که با چکشی سر او را می‌کوبند یا سر او را می‌کشند و یا می‌خواهند سر او را بشکافند و غلت آن خلط ردی، یا ورم توأم با ضعف دماغ و سستی حواس است.