پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

خراج (خراجات)

خُراج با خراجات در اصطلاح طب قدیم ورمِ گرم و چرکین است؛ دُمَّل. ورم، دانه و جوشی که روی پوست بدن پیدا شده، کم کم بزرگ و پخته می‌شود و به چرک تبدیل می‌گردد.