جفن

جفن به معنای پلک چشم، نیام چشم، پوشش چشم از زیر و روی و پوست گرداگرد چشم  و جمع آن اجفان است.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)