پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

عرق فتنه

مقصود از اصطلاح عرق فتنه، عرقی است که از گل سنجد می‌گیرند.