پیج اینستاگرام طبایع

حمیه

حمیّه در اصطلاح طب سنتی به معنای پرهیز دادن و بازداشتن بیمار از خوردن و نوشیدن