مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

عرق عظیم

عرق عظیم، شریانی است بر صلب کشیده نازل به اسفل بدن