پیج اینستاگرام طبایع

حجامت خشک یا بادکشی

نوعی حجامت است که در آن خونی از بدن خارج نمی‌شود، بلکه تنها عمل مکش روی پوست انجام می‌شود. حجامت خشک خود دو نوع سرد و خشک و گرم و خشک یا لیوان گذاری دارد.