حجامت خشک یا بادکشی

نوعی حجامت است که در آن خونی از بدن خارج نمی‌شود، بلکه تنها عمل مکش روی پوست انجام می‌شود. حجامت خشک خود دو نوع سرد و خشک و گرم و خشک یا لیوان گذاری دارد.