مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

شوصه

شوصه در اصطلاح طب سنتی نوعی ذات الجنب و درد شکم و بادی است که در پهلوی مردم پدید آید، ورم درونی پهلو؛ ذات الجنبی که ورم از داخل باشد، ورم در حجاب اضلاع از درون. شوصه و ذات الجنب در بیماری شبیه یکدیگر و از نظر علاج نیز یکی هستند و هر کدام علامت‌های خاص خود را دارد (از تذکره داودضریر انطاکی ص ۱۷۹).

در کتاب ذخیره خوارزمشاهی نیز شوصه این گونه تعریف گشته است: آماسی دردناک و گرم اندر عضله های اندرونین سینه.