پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

حب

حب در اصطلاح طب سنتی، دانه، تخم گیاهان، هرچیز کوچک که به اندازه دانه ماش یا نخود باشد، ماده داروئی جامد که برای آسان شدن بلع آن را به صورت گلوله ای کوچک در آورند. (غیاث ۲۹۲؛ لغت نامه ۷۵۴۷؛ فرهنگ ۱۳۳۷). آنچه در ثمر بارز باشد و بی غلاف مثل گندم و جو.