فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

تململ (تملل)

عدم آرامش بدن در رختخواب را به سبب درد و غیر آن را تململ یا تملل گویند. بیقراری و بی آرامی و به معنی حالتی که در میان خواب و بیداری باشد. از پهلو به پهلو غلتیدن از بیماری یا شدت اندوه.