پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

صفرا

مایعی زرد رنگ و تلخ است که طبع گرم و خشک دارد. محل تولید آن جگر و جایگاهش در کیسه صفراست. صفرای طبیعی یا همان کف خون، سرخ رنگ است. صفرا به خون لطافت داده و موجب عبور آن از مجاری باریک و مویرگ‌ها می‌شود. صفرا به شش‌ها در دم و بازدم و به روده‌ها در عمل دفع کمک می‌کند.