پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

فجاجت

فجاجت به معنای میوه خام است.