پیج اینستاگرام طبایع

افتیمون

نام علمی افتیمون (Cuscuta) است و از تیره پیچک ها (Cuscuta epithymum) می باشد. گیاه افتیمون معمولا با گیاه کشوث اشتباه گرفته می شود. گیاهی که معمولا در عطاری ها به نام افتیمون به فروش می رسد چیزی غیر از گیاه کشوت نیست که البته به علت شباهت ظاهری آن با افتیمون اشتباها با نام افتیمون عرضه می‌شود. این دو گیاه از نظر خواص و عملکرد کاملا متفاوت از یکدیگر هستند .

افتیمون گیاه علفی یکساله و پیچنده که به حالت انگلی بر روی عده ای از گیاهان علفی به سر می برد. شاخ و برگ آن مانند ریسمان باریک و از خانواده سس ها (انگل) است . معمولا به دور هر گیاهی می پیچد. مایل به زرد، ساقه های آن ظریف، باریک، قابل انعطاف، صاف و منشعب است . برگ های آن بسیار ریز است .گل های آن ریز مایل به زرد و صورتی دیده می شود. اواخر بهار تا پاییز زمان گل دادن افتیمون می باشد . و طبیعت ان گرم و خشک است.

از نام های دیگر افتیمون در طب سنتی دواء الجنون، ترشک، شیون، سس صغیر و سس شبدر است.