پیج اینستاگرام طبایع

حسوء (احسا)

حسوء یا احسا در اصظلاح طب سنتی به معنی آش، شوربا، حریره، هر چیز رقیق که بتوان آن را به راحتی و بدون جویدن سر کشید. طعامی رقیق که از آرد و آب و روغن پزند و گاهی بدان شیرینی (شکر؛ عسل) نیز اضافه کنند. شوربای متشکل از سبوس، نشاسته، شکر و روغن بادام.