پیج اینستاگرام طبایع

فصد تنگ

فصد تنگ به کمک سرنگ انجام شده و خون بسیار کمی خارج می‌شود. این نوع فصد را می‌توان با رعایت نکات ضروری در کودکان و افراد پیر و ضعیف و به طور مکرر در افراد معمولی انجام داد.