پیج اینستاگرام طبایع

ضعف بصر (ضعف باصره، ضعف عین)

ضعف بصر، ضعف باصره یا ضعف عین همگی یعنی کم بینی، کم دید شدن چشم، سستی و ضعف بینایی، یعنی فرد نتواند کاملاً ببیند چه از دور و چه از نزدیک و یا از هر دو حالت که سبب آن می‌تواند از غلبه خون یا غیره باشد.