عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ضعف بصر (ضعف باصره، ضعف عین)

ضعف بصر، ضعف باصره یا ضعف عین همگی یعنی کم بینی، کم دید شدن چشم، سستی و ضعف بینایی، یعنی فرد نتواند کاملاً ببیند چه از دور و چه از نزدیک و یا از هر دو حالت که سبب آن می‌تواند از غلبه خون یا غیره باشد.