پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

رد الخلع

در اصطلاح طب سنتی، خلع به معنای از جا دررفتگی و برآمدگی عضو است و جا انداختن استخوان در رفته را رد الخلع گویند.