مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

دباغت

آلودن و خشک کردن رطوبات اصلیه از چیزی را در اصلاح طب سنتی، دِباغت گویند. (غیاث اللغات)