پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

دباغت

آلودن و خشک کردن رطوبات اصلیه از چیزی را در اصلاح طب سنتی، دِباغت گویند. (غیاث اللغات)