پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

بلید

بَلید به معنای کندذهن، کودن و کم هوش است